Website Banner
ติดต่อเรา

บริษัท ที.ดี.แดรี่ฟู้ดส์ จำกัด
179  หมู่11  ต.หนองบัว  อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี  15140  
โทร. 036 - 776588, 
แฟ็กซ์ 036 - 776589


                                                
วิชาการ/บริหาร
 นายแสวง         คงเพชรศักดิ์ 
โทร 081 966 6673 
   
 
E-mail ; skk@td-dairyfoods.com  
    สำนักงาน/ธุรการ  นางโชติรส        จันทวร โทร 081 265 2612
      E-mail ; chotirot@td-dairyfoods.com  
    บัญชี/การเงิน  น.ส.สมหมาย     สมบูรณ์ โทร 081 877 2568
      E-mail ; som_s@td-dairyfoods.com  
    การตลาดนมดาลุ่ม


การตลาด
 น.ส.วาสนา     เพ็ชรมณี
E-mail : phetmanee@td-dairyfoods.com

น.ส.รดาณัฐ       หนุนนาค
โทร 092-6431810


โทร 089 967 5769 
      E-mail ; unchalee@td-dairyfoods.com  
    โรงงาน/การผลิต  นายสายัณ         แค่มจันทึก โทร 081 967 4130 
      E-mail ; sayan_kh@td-dairyfoods.com  
    คุณภาพผลิตภัณฑ์  น.ส.ธนารักษ์      ทัศนา โทร 087 972 9832 
      E-mail ; K_tanarak@td-dairyfoods.com  
    บุคคล  น.ส.จันทร์หอม   หล่อทอง โทร 081 947 7861 
      E-mail ; janhom@td-dairyfoods.com  
หัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
Current Pageid = 12